Beste collega-ondernemer,

Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van Ondernemers Vereniging Nistelrode, welke gehouden wordt op dinsdag 8 november bij Bakkerij Van Mook, Laar 66 te Nistelrode. Wij ontvangen u graag tussen 19:30 en 20:00 uur.
screenshot_5

De agenda van deze avond is:
20:00 Opening door de voorzitter, gevolgd door het jaarverslag en kasverslag

20:30 Bestuursverkiezing; Ad Heerkens is aftredend en niet herkiesbaar. Overige bestuursleden zijn allen herkiesbaar. Voor de invulling van de vacature ontstaan door het aftreden van Ad Heerkens, nodigen wij u uit kandidaten aan te dragen bij de secretaris.

20:40 Formeel juridisch besluit omtrent statutenwijziging SOB/SIOB; wordt ter vergadering nader uitgelegd.

20:50 Aanleg glasvezel

21:00 Presentatie Ralf Klop, adviseur duurzaamheid Groene Groei.
Samen aan de slag: Samen energie besparen en duurzame energie opwekken.
De gemeente Bernheze werkt aan een energie neutrale gemeenschap. Bedrijven vormen hierin een belangrijk speerpunt. Inzet is om bedrijven minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd kosten te besparen. Ofwel: energie besparen, deze efficiënter gebruiken en -waar mogelijk- duurzaam opwekken. We horen vaak dat er voor bedrijven op dit terrein volop kansen zijn. Maar hoe interessant is het nu werkelijk? Dit wordt aan de hand van een paar praktijkvoorbeelden in deze presentatie duidelijk gemaakt.

21:30 Rondvraag
Aansluitend een hapje en drankje en Karin en Michel van Mook nodigen belangstellenden uit om een kijkje te nemen in hun bakkerij.

Om een indruk te krijgen hoeveel personen wij op deze avond mogen verwachten, verzoeken wij u op te geven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn door middel van het beantwoorden van deze e-mail.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van O.V.Nistelrode, Jack Martens,
e-mail: bestuur@ovnistelrode.nl
2016 ALV van Mook