Donderdag 2 december 2021 van 20.00 tot 22.00 uur via livestreamverbinding

Op 2 december organiseert SamenBernheze een webinar voor alle inwoners van de gemeente Bernheze en andere geïnteresseerden. In dit webinar deelt SamenBernheze dezelfde informatie als tijdens de informatiemarkt van 3 oktober en de geannuleerde herhaalbijeenkomst.
Wethouder Rien Wijdeven heet je digitaal welkom, geeft een korte toelichting waarom de gemeente een zoekgebied voor windenergie wil aanwijzen en vertelt wat de gemeente belangrijk vindt bij de ontwikkeling van een windpark. Daarna worden de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie gepresenteerd.

Het webinar is op 2 december van 20.00 tot 22.00 uur te zien via een livestream en is voor iedereen toegankelijk. De link naar de webinar staat op de dag van het webinar op www.samenbernheze.nl en wordt gedeeld op de gemeentelijke sociale mediakanalen. De webinar wordt ook opgenomen, zodat u die ook op een ander moment (terug) kunt kijken.

Op verschillende momenten en manieren is het mogelijk vragen te stellen en uw mening te geven:

  • Je kunt vragen stellen in de chat tijdens het webinar. Inhoudelijke vragen probeert SamenBernheze zoveel mogelijk direct te beantwoorden
  • Tijdens het webinar stelt SamenBernheze je via een enquêteprogramma vragen om op te halen wat jij belangrijk vindt
  • Van tevoren kun je vragen insturen, zodat SamenBernheze al tijdens de presentatie deze kan beantwoorden. Het insturen van vragen kan door een mail te sturen aan duurzaamheid@bernheze.org.