De algemene ledenvergadering van Ondernemersvereniging Nistelrode bij Strijbosch BV werd druk bezocht. Op 13 november stond de koffie en thee klaar en iets lekkers van de bakker. De reputatie van de doorgaans goedverzorgde ledenvergaderingen zorgden voor een grote opkomst. Of wellicht was de gastspreker Gert Jacobs de reden om op deze koude novemberavond de avond te bezoeken.

De agenda was volgepland, er was weer genoeg bij te praten. Het openingswoord werd door voorzitter Peter van Tilburg opgevolgd met het jaar- en kasverslag. De actualiteiten, bijeenkomsten en de goede contacten met andere ondernemersverenigingen in de gemeente werden benoemd; Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) en ook regionaal met belanghebbenden en ondernemersverenigingen van het Maashorstgebied passeerden de revue. Interessant en dit geeft ook aan hoe actief het bestuur is om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt.

Wat er speelt wordt vooral geïnventariseerd voor de leden, wat de PR commissie voor haar rekening neemt om dit te delen. Daarvoor kwam Theo van de Heuvel een update vertellen van wat er allemaal speelt. De commissie is weer bijeengeweest en heeft een agenda voor volgend jaar georganiseerd en zal dit binnenkort op de website aanvullen en rondmailen. Ook deed Theo de oproep namens het bestuur en de PR commissie om als lid ook andere ondernemers uit Nistelrode te vragen om zich aan te melden bij onze vereniging. Zo kunnen we elkaar leren kennen en zorgen dat we elkaar kunnen helpen waar nodig. Ons dorp heeft veel te bieden en onder het motto ‘winkel dicht bij huis’, zou het ook mooi zijn als er meer ZZP-ers lid worden.

Nieuwe leden en de gemeentecontactfunctionaris
Gastheer Antoon Strijbosch had een mooie presentatie voorbereid van het bedrijf waarover hij zo gepassioneerd kan vertellen: Strijbosch BV. Hij maakte gebruik van het moment om zijn collega-ondernemers op de hoogte te brengen van de cijfers en grote diversiteit dat het bedrijf behelst. Later zou hij met zijn team de rondleidingen geanimeerd verzorgen.

Zoals gebruikelijk konden de nieuwe leden die aanwezig waren gebruik maken van de mogelijkheid zich kort voor te stellen. Dit deed Yvonne de Lorijn die in het pand van de familie Strijbosch haar bedrijf Cosmetic Pro heeft. Ook Kim en Paul Rademaker van De Nistel, Henri van den Heuvel van VCL-personeelsmanagement en René Poll van Natuurbegraven Nederland stelden zich kort voor.

Ook voor het eerst aanwezig was de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Bernheze. Marco Groenen is sinds 5 september de nieuwe bedrijfscontactfunctionaris en zet zich in om het ondernemersklimaat in Bernheze te  optimaliseren. Een mooie geste van de gemeente om de bedrijfscontactfunctionaris aan te stellen en maakt duidelijk dat de gemeente de kwaliteit van het ondernemersklimaat belangrijk vindt. Marco gaf vooral aan voor de normale contacten met de gemeente het geplaveide pad te bewandelen en vooral bij uitzonderlijke gevallen die extra contact vragen, daarvoor hem te bellen of te mailen.

Gert Jakobs, oud prof wielrenner:

Een inspirerend betoog met vele herkenbare anekdotes over de indrukwekkende profwielerloopbaan van Gert en de link met ondernemerschap. Gert was een superknecht. Altijd fietste hij in dienst van de ploeg en zorgde er mede voor dat zijn kopmannen konden winnen.
Zijn carrière en zijn leven kende vele diepte- en hoogtepunten waarover hij gedreven sprak. Gert nam vijf keer deel aan de Tour de France met de PDM-ploeg en reed de ronde vier keer uit. Hij trok jarenlang de sprint aan voor ploeggenoot Jean-Paul van Poppel die hem ook dankbaar was voor zijn werk.
Toen zijn wielercarrière eindigde kwam er een totaal nieuwe en andere uitdaging kijken: werk krijgen. Een positieve instelling zorgde voor een inspirerende doorstart, waarbij met name op het gebied van leiderschap, commitment, teamspirit en elkaar iets gunnen altijd een rol bleef spelen.

Hierna kreeg iedereen de kans om het prachtige bedrijf van de familie Strijbosch te bezichtigen tijdens de rondleiding; iedereen greep dit met beide handen aan. Na afloop werd er nog uitbundig bijgepraat onder de ondernemers met een hapje en drankje. Een avond perfect verzorgd door Partycentrum ’t Maxend.