Het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente loopt al enige tijd en de uiterste invuldatum van 12 november is gecommuniceerd. Er is de mogelijkheid om de enquête nog in te vullen tot 26 november, zodat we meer ondernemers in de gelegenheid stellen de enquête alsnog in te vullen. Heb je dit nog niet gedaan, graag even doen! Je hoeft geen lid van de Ondernemersvereniging Nistelrode te zijn om hier aan mee te doen.