EUROPEAN BUSINESS NUMBER WEER ACTIEF

27 juni 2017

Opnieuw ontvangen veel ondernemers een ‘offerte’ van European Business Number (EBN). Hoewel het formulier nu iets gewijzigd is, blijft het doel hetzelfde. Wanneer het formulier getekend wordt teruggezonden, komen de facturen vanzelf.

De ondernemers ontvangen een brief, een deels ingevuld formulier en een retourenveloppe. Zij zijn meestal in de veronderstelling dat de voorgedrukte gegevens gecontroleerd en/of aangevuld moeten worden. Wanneer zij het formulier ondertekend retourneren, wat makkelijk wordt gemaakt omdat er een retourenvelop bij zit, hebben zij echter een contract getekend en kunnen zij facturen tegemoet zien.

Advies
Er is geen enkele verplichting om het formulier ondertekend te retourneren, aangezien deze niet afkomstig is van een officiële instantie. Heeft u het toch getekend? Dan is het mogelijk de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening te annuleren. Doe dit d.m.v. een aangetekende brief of aangetekende mail en vraag een bevestiging van annulering.

Er is al een ondernemer uit Nistelrode die zo’n brief heeft ontvangen. Laat het www.fraudehelpdesk.nl weten als jij ook zulke brief hebt ontvangen.

Bron: www.fraudehelpdesk.nl