Beste Ondernemers,

Samen met een collega ben ik voor de gemeente Bernheze bezig met een QuickScan naar het draagvlak voor de Global Goals binnen de gemeente. De Global Goals (voluit de sustainable development goals of duurzame ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

We willen voor de gemeente verkennen of er draagvlak is om met deze Global Goals meer te gaan doen. Omdat we weten dat ook het MKB steeds meer bezig is met duurzame ontwikkeling en MKB-bedrijven zich ook kunnen aansluiten bij de Global Goals, zouden we graag ook een aantal ondernemers spreken en hen vragen naar het draagvlak voor de Global Goals. Dit kan wat mij betreft in een telefoongesprek van 15-30 minuten in de komende weken.
Ben jij een ondernemer, of weet jij iemand die hier belangstelling voor heeft? Mail dan naar bestuur@ovnistelrode.nl.

Ik hoor het graag en bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,  Roëlle Venema