Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging werd aandacht geschonken aan duurzaam Bernheze. Ralf Klop van Groene Groei verzorgde een presentatie. De ondernemersvereniging besteedde al eerder aandacht aan duurzaamheid: zie de Energieweverij die bij LipsGroen georganiseerd werd, lees hier. Ook daar was Ralf Klop een van de sprekers.

De Energieweverij is een initiatief vanuit de gemeente, BECO en geïnteresseerde inwoners en bedrijven, om projecten te initiëren en te ondersteunen die bijdragen aan een duurzaam Bernheze. “We willen zo’n twee keer per jaar een bijeenkomst opzetten, projecten ontwikkelen en deze uitvoeren. Burgers en bedrijven in de lead, gemeente faciliteren en ondersteunen. Ondernemers, de leden van ondernemersvereniging Nistelrode, zijn hierin uiteraard van harte uitgenodigd mee te denken en te doen.”
Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst bestaat de groep inmiddels uit 30 deelnemers, ook ondernemers, die aan diverse projecten werken. Het is wenselijk als er nog enkele ondernemers aansluiten voor de diverse projecten. Heb jij belangstelling? Meld je aan bij Christianne Derikx van de gemeente via: c.derikx@bernheze.org.

De Energieweverij maakt ook onderdeel uit van de nieuwe duurzame energie-agenda van de gemeente Bernheze, die binnenkort naar de raad gaat.