Rick woont in Nistelrode waar hij het werk wat hij nu doet leerde kennen op het bedrijf van zijn vader en oom. Met een tweede locatie in Langenboom hebben zij, ruim tien jaar geleden, hun onderneming uitgebreid. Op beide bedrijven is de laatste jaren flink verbouwd en is alles aangepast om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen.

Investeren in de productie van duurzame energie heeft Rick intussen ook opgepakt. De 2.200 zonnepanelen op de stallen produceren sinds 2019 zo’n 600.000 kilowattuur per jaar.

De twee bedrijven samen huisvesten 1.520 zeugen en 13.000 vleesvarkens en voert één ster van het Beter Leven-keurmerk.
Varkensbedrijf Van Nuland BV is ’t Broek 3 in Nistelrode.