Ontwerpbestemmingsplan
Cereslaan-West betreft de uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein en de Bosschebaan. Het Ontwerp bestemmingsplan voor deze uitbreiding ligt nu ter inzage. Initiatief en realisatie van het plan wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Meer informatie en linkjes naar officiële documentatie met betrekking tot Cereslaan-West zijn te vinden op een themapagina op heeschwest.nl.

Inloopbijeenkomst
Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 31 januari van 19.00 tot 21.00 uur in CC De Pas in Heesch is onder andere aandacht voor het plan Cereslaan-West en voor thema’s zoals economie, verkeer, geluid, proces en planning. Aanmelden is niet nodig, je kunt binnenlopen en bij de verschillende informatiepunten jouw vragen stellen.

Meer informatie