BERNHEZE – Marieke Moorman neemt na negen jaar afscheid als burgemeester. Ter gelegenheid van haar afscheid is er donderdag 26 januari van 20.30 tot 22.15 uur een informeel samenzijn in de publiekshal van ons gemeentehuis.

Als je Marieke Moorman ter gelegenheid van haar afscheid iets wilt overhandigen, stelt zij een bijdrage voor Lichtpunt of IVN afdeling Bernheze zeer op prijs. Jouw bijdrage kun je overmaken aan de gemeente Bernheze op rekeningnummer NL 38 BNGH 0285 0606 51 onder vermelding van ‘Afscheid
burgemeester Moorman’.

Wil jij hier graag bij zijn? Meld je dan nog even aan via c.vande.camp@bernheze.org