Datum: vrijdag 2 april 2021
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Locatie: online via Zoom
Doelgroep: branche- en regionale organisaties
Kosten: gratis voor leden van VNO-NCW en MKB-Nederland

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. Het is wel wat werk om dit goed te doen.

In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging. In dit gratis webinar wordt u in 45 minuten meegenomen in de gevolgen van deze nieuwe wet. Zo zijn bestuursleden in de toekomst persoonlijk aansprakelijk als zaken binnen de vereniging misgaan. Om aan de wet te voldoen, moet een aantal zaken worden geregeld en vastgelegd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.

De reikwijdte van de wet is veel groter dan het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe. Achtergronden van de nieuwe wet en hoe verenigingen hebben samengewerkt om eraan te voldoen, zijn te vinden op www.wbtr.nl

Speciaal voor aangesloten branche- en regionale organisaties organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW samen met IVBB op 26 maart en op 15 april een webinar over deze nieuwe wet. In dit webinar krijgt u in korte tijd inzicht in de gevolgen en welke acties u moet ondernemen. Deelname is kosteloos. Aanmelden voor 26 maart kan via deze link.

Ook krijgen onze leden 50 procent korting op een samen met MKB-Nederland en VNO-NCW ontwikkeld stappenplan (keuze uit basis- of plusvariant) om de WBTR door te voeren in de organisatie. Kijk voor meer informatie op de website over de WBTR.

Bron: MKB Nederland