Het kabinet heeft het steun- en herstelpakket voor banen en economie opnieuw uitgebreid. Reden is de aanhoudende crisis, waardoor steeds meer ondernemers door hun reserves heen zijn en geld nodig hebben om de vaste lasten te betalen en nieuwe voorraden in te kunnen kopen. Ook dreigt een groep mensen tussen de wal en het schip te raken vanwege fors inkomensverlies door de coronamaatregelen. Onderstaand een overzicht van de regelingen die aangepast en uitgebreid worden

Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Bedrijven en zzp’ers in Nederland kunnen deze subsidie aanvragen voor hun vaste lasten wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. Voorheen was het maximum subsidiepercentage van de TVL 85%. Nu wordt deze verhoogd naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open.

Voor ondernemers met aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en waarvoor bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) geïntroduceerd. In totaal was voor deze regeling 130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar van 2021. Door de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown heeft het kabinet nu besloten dit bedrag te verhogen naar 260 miljoen euro. De TONK kan in sommige gemeenten al aangevraagd worden, in anderen nog niet. Ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding. Ongeacht de startdatum en de hoogte van de vergoeding in de eigen gemeente kan de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor het laatste nieuws rondom de TONK.

Naast de uitbreiding van zowel de TONK als de TVL, neemt het kabinet nog een aantal maatregelen:

  • Het kabinet trekt 150 miljoen euro uit voor het mobiliteitscluster in de maakindustrie. Hiermee moeten investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren op peil blijven.
  • Met het grootwinkelbedrijf is het kabinet in gesprek over de problematiek van de grotere detailhandelsketens en mogelijke oplossingsrichtingen. Deze gesprekken worden voortgezet.
Jou Inhoud Komt Hier

Hoe garandeert u veiligheid op de werkvloer wanneer thuiswerken niet of nauwelijks mogelijk is? Een eigen teststraat biedt uitkomst. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt werkgevers nu (financiële) ondersteuning bij het inrichten van een eigen teststraat voor werkgevers.

De regeling richt zich in eerste instantie alleen op bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is. Een eigen teststraat kan dan ook met name interessant zijn voor bedrijven waar mensen fysiek met elkaar moeten samenwerken, zoals in de logistiek, distributie, productiebedrijven en sommige contactberoepen. Het is ook mogelijk om een teststraat in te richten samen met collega-bedrijven in de buurt, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein.

Door op locatie te testen, vergroot u de veiligheid op de werkvloer. Werknemers kunnen dichtbij de werkplek worden getest en weten eerder of ze besmet zijn. Zo beperkt u de uitval en laat u werknemers geen risico lopen. Let op: het inrichten van een testfaciliteit kan uitsluitend plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts of arbo-arts. Testresultaten worden doorgegeven aan de GGD.

Voor welke belastingen kan ik uitstel van betaling aanvragen?
U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
lees meer