Schenking van €2500,-  Ondernemersvereniging Nistelrode aan EHBO-vereniging Nistelrode

NISTELRODE – Tijdens het najaarsoverleg over veilig ondernemen Kleinwijk kwamen het aantal en de locaties van de
AED-apparaten op bedrijventerrein Kleinwijk ter sprake. Er bleken twee AED-apparaten te zijn die alleen tijdens de openingsuren van desbetreffende bedrijven bereikbaar zijn. Om te zorgen dat deze 24 uur per dag bereikbaar zijn, zouden ze buiten moeten hangen in verwarmde kasten. Helaas brengt dit kosten met zich mee.

Tijdens een reguliere vergadering van de ondernemersvereniging is dit onderwerp besproken. Daarbij stelde het bestuur de vraag hoe het met de overige AED`s in Nistelrode gesteld is en in welke mate deze toegankelijk zijn. Na een inventarisatie door de EHBO-vereniging bleek er behoefte aan nieuwe AED-kasten die buiten hangen én aan opleidingen om deze te kunnen bedienen.
Omdat de ondernemersvereniging iets wil doen voor alle inwoners van Nistelrode, en niet alleen voor het bedrijventerrein, heeft zij € 2.500,-  vrijgemaakt als geschenk aan de EHBO-vereniging met als voorwaarde dat dit volledig ten goede zou komen aan een uitbreiding van AED-apparatuur en opleidingen, om zo een veiliger dorp mogelijk te maken.

De EHBO-vereniging dankt OVN hartelijk voor deze gift en zegt toe te zullen nagaan hoe dit geld optimaal kan worden ingezet. Samen met de andere EHBO-verenigingen in Bernheze en de gemeente is zij al jaren bezig om de AED-dekkingsgraad in de kernen te verhogen. De gift van OVN kan daar voor Nistelrode in belangrijke mate aan bijdragen.

Ondernemersvereniging Nistelrode is een actieve vereniging die de ondernemers graag met elkaar in contact brengt, om zo een goed ondernemersklimaat in Nistelrode te bevorderen. Op www.ovnistelrode.nl meer informatie over het lidmaatschap de vereniging zelf.