Vanuit Pieter-Bas Mombers, beleidsmedewerker sociaal Domein gemeente Meierijstad, kwam onderstaande informatie binnen

De gemeente Meierijstad wil dit jaar het bedrijfsleven bewust maken van de problematiek rondom laaggeletterdheid en daarom zoekt zij de aansluiting met bedrijven in Bernheze en Meijerijstad. Zij ziet in het bedrijfsleven een enorme vindplaats voor laaggeletterden en willen ondernemers bereiken en bewust maken om zo deze doelgroep te bereiken en verder te kunnen helpen.

Lees hier de uitnodiging en de mogelijkheid om je aan te melden!