Roefeldag Bernheze
Sinds 1998 wordt er geroefeld in de gemeente Bernheze. Stichting Ranja regelt sinds de beginjaren de indeling per kern. In het begin was Jantje Beton de drijvende kracht achter de Roefeldag en
verzorgde zij alle landelijke publicaties, promotiematerialen en achtergrond bij de organisatie van de Roefeldag. Vanaf 2005 zijn we, stichting Ranja, gestart met een werkgroep in iedere kern, waarmee we meer zichtbaarheid creëren tussen de organisatie en de kinderen uit de hoogste groepen van de basisscholen. Ook met de bedrijven ontstaat een nauwere samenwerking, en kan er op het laatste moment hulp ingeschakeld worden. Het komt af en toe voor dat een bedrijf toch moet afmelden of een groepje kinderen de Roefeldag vergeet. En dan moet er snel geschakeld worden.

We zijn trots op alle flexibiliteit en mooie roefeldagen!

Wat is Roefelen?
Roefelen is het Belgische woord voor snuffelen. Tijdens de Roefeldag bieden wij kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar, in de laatste jaren van de basisschool, de gelegenheid om een kijkje te nemen bij een aantal bedrijven en instellingen in hun directe woonomgeving. Om eens mee te werken of om te beleven wat hun ouders dagelijks doen. En als alle kinderen dit jaar mee kunnen en
willen doen, zijn er bijna 260 kinderen die zich over het dorp verspreiden over de deelnemende bedrijven. Het gaat er voornamelijk om de kinderen een leuke en leerzame dag te geven, waarbij ze niet alleen bijzondere dingen ervaren en verrassende bedrijven zien, waarvan ze het bestaan niet eens wisten, maar dat ze vooral meemaken, op een speelse manier, hoe het later zal zijn als ze zelf de arbeidsmarkt betreden. Dit alles gaat in samenspraak met de scholen.

Inkijkje in het eigen dorp
Elke kern in Bernheze heeft een eigen werkgroep. Zo’n 125 bedrijven en 300 kinderen (in groepjes van vier met begeleiding) doen jaarlijks mee aan de Roefeldag. De deelnemende bedrijven zijn heel divers; winkels, sport, landbouw en veeteelt, horeca, transport, bouw en techniek, creatief, beauty. We hebben per kern categorieën, altijd te vinden op de website van Stichting Ranja. In HDL
trappen we al enkele jaren de Roefeldag af bij I-meet, in Heesch bij Checkpoint, in Nistelrode in de sporthal de Overbeek en in Vorstenbosch bij kwart-over-12. Kinderen melden zich in een groepje met een begeleider aan. Daarna kunnen we per kern de planning maken, altijd een mooie puzzel. Het roefelen geeft een mooi inkijkje in wat er in het dorp gebeurt. De bedrijven zetten zich echt in, verzinnen iets leuks. En als de kinderen terugkeren bij de Roefellocatie vertellen ze hele verhalen aan elkaar en is de verrassing dikwijls groot!

Wat is het nut van de Roefeldag voor het bedrijf?
Waarom zou een bedrijf tijd steken in  het ontvangen van een aantal kinderen, die slechts een uurtje rondkijken, maar waar het bedrijf wel tijd en personeel in moet steken. Met andere woorden, wat is het nut van de Roefeldag voor het bedrijf? Voor een bedrijf is het belangrijk om bekendheid te verwerven, zodat potentiële klanten weten wat men doet. Ook is het belangrijk in de zoektocht naar toekomstig personeel. Zeker in een kleine leefgemeenschap, waar veel consumenten geneigd zijn naar de grote stad te gaan, omdat ze niet weten, dat men hetzelfde in het eigen dorp kan krijgen. De oplossing daarvoor is redelijk eenvoudig; betrek je omgeving bij je bedrijf! Met deelname aan de Roefeldag laat een bedrijf niet alleen zien, dat het oog heeft voor de jeugd, maar dat het zich ook betrokken voelt bij de mensen in zijn vestigingsplaats. Dat het zijn omgeving een warm hart toedraagt. Een wederzijdse wisselwerking is goed voor zowel bedrijf als bewoners. Veel mensen weten niet eens, dat een bepaald bedrijf zich in hun dorp bevindt. Daarom is deelname aan de Roefeldag zo nuttig. Natuurlijk is het leuk om kinderen te laten zien wat men doet. Maar deze kinderen gaan allemaal naar huis met een nieuwe ervaring, nieuwe denkbeelden en laten hun ouders vol enthousiasme weten wat ze hebben gezien en gedaan. En… misschien is er onder de bezoekers wel een nieuwe timmerman, accountant of automonteur!