Op donderdag 9 februari 2017 organiseert het CDA Bernheze een themabijeenkomst in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen met als onderwerp Zorg en Economie.

Deze avond zijn er sprekers uit onze eigen omgeving bereid gevonden iets te vertellen over hun ervaringen in Zorg en Economie.
Onder andere:
Zorg: Caroline van den Akker van Driestroomhuis Nistelrode
Economie: John van Krieken van Smarthome Enigineering

Daarnaast zijn twee regionale kandidaat-Kamerleden aanwezig om hun visie te geven op enerzijds ‘innovatie in de zorg’ en anderzijds ‘de mogelijkheden voor familiebedrijven in een veranderende economie’.
CDA Bernheze nodigt iedereen met belangstelling voor de thema’s ‘Zorg’ en ‘Economie’ uit aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst, met een regionaal Brabants karakter, wordt gehouden in Cultureel Centrum Nesterlé aan de Parkstraat 2 in Nistelrode. Vanaf 19.45 uur gaan de deuren open. Wij stellen het zeer op prijs u deze avond te mogen begroeten en we hopen op een grote inbreng van alle aanwezigen. Uw mening telt.

Noteer de datum in uw agenda en graag tot ziens op 9 februari.