MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het positief dat staatssecretaris Klijnsma meer aandacht wil voor de positie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt. Om de banenafspraak tot een succes te maken, is het essentieel dat de juiste instrumenten zoals jobcoaching, loonkostensubsidie en de no-riskpolis adequaat worden toegepast om meer jongeren naar werk te begeleiden. Donderdag praat de Kamer over de Participatiewet, waar de banenafspraak onder valt.

Meer aandacht
Niet alle gemeenten zetten deze instrumenten nu al in, stellen de ondernemersorganisaties. Dat terwijl ze juist zo belangrijk zijn voor het aan het werk helpen van jonggehandicapten. Datzelfde geldt voor het toekennen van loonwaarde vanuit school, zodat jongeren sneller en makkelijker aan het werk kunnen komen. Gemeenten zouden diezelfde aandacht moeten besteden aan jongeren uit speciaal onderwijs (praktijkonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs) en mbo’ers die geen startkwalificatie kunnen behalen. Ook deze jongeren hebben immers een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Verbeterpunt
Een zogenoemde sluitende aanpak is voor iedereen van belang: leerlingen, werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten moeten daarom samen optrekken. In een aantal regio’s zijn goede plannen hiervoor gemaakt, maar ze komen vaak onvoldoende tot uitvoering. Een groot verbeterpunt, stellen de ondernemersorganisaties.

Certificaten
Tenslotte willen de ondernemersorganisaties meer aandacht vragen voor branche-erkende deelcertificaten. Voor veel jongeren met beperkte loonwaarde bieden deze certificaten de kans om de arbeidsmarkt te betreden met branche-gerichte kwalificaties, zonder dat zij een gehele opleiding hoeven af te ronden. Dat verhoogt hun kansen op een baan aanzienlijk.