Starters Succes Oss Bernheze stimuleert startende ondernemers, in de vorm van een intensief coachings- en begeleidingstraject, tegen een geringe eigen bijdrage. Het brengt starters en coaches bijeen in een netwerk waar ervaringen worden gedeeld en adviezen worden uitgewisseld. Starters Succes Oss Bernheze is het grootste overkoepelende startersinitiatief in Oss en Bernheze, waarbij marktpartijen hun krachten bundelen om van Oss en Bernheze ‘startersgemeentes’ te maken. Met de steun van de Kracht van Oss, Gemeente Bernheze, OndernemersLift+ en Rabobank Oss Bernheze blijven we ons de komende tijd inzetten om van startende bedrijven een succes te maken.
Met professionele adviseurs, die de ondernemers op maat coachen en begeleiden. Zij helpen bijvoorbeeld bij de uitwerking van een ondernemingsplan en bij het vinden van klanten en financieringsmogelijkheden. Maar ook bij praktische zaken en het leggen van contacten met andere succesvolle ondernemers in de branche.

Niet alleen voor starters…
Starters Succes Oss Bernheze is er nu ook voor ondernemers die al wat langer geleden zijn begonnen. Het gaat om ‘jonge’ bedrijven die support nodig hebben bij de groei en professionalisering van hun onderneming. Of bijvoorbeeld bedrijven die ondersteuning zoeken voor het realiseren van een innovatief idee. Ben je zo’n ondernemer? Neem dan gerust contact op met ons. Wellicht kunnen wij je helpen. Je bent hoe dan ook van harte welkom om deel te nemen aan de SSOB-activiteiten zoals de Starters Bezoeken en Starters Ontmoetingen en het jaarlijkse Starters Podium. Ook bemiddelen we bij het verkrijgen van krediet voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen in de regio, onder andere mogelijk gemaakt door de extra gelden die MSD beschikbaar heeft gesteld voor een fonds dat beheert wordt door OndernemersLift+.

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Paul van Teeffelen, van SpoorB, een mooi pleidooi gehouden voor dit initiatief en op de website geeft hij weer waarom hij zich hiervoor inzet.