Hierbij de MKB-rapportage van het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland in 2018. Op basis van dit onderzoek is een ranglijst opgesteld en is in het voorjaar van 2019 de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland bekendgemaakt. Dit initiatief dient als stimulans voor de gemeenten om zich in te blijven spannen voor het midden- en kleinbedrijf en een optimaal ondernemingsklimaat te creëren.
Het resultaat van de rapportage vraagt om verbetering en daarom blijkt het belangrijk dat de ondernemers gebruik maken van de mogelijkheid om de gemeentebedrijfsfunctionaris Willem van den Brand aan te spreken. Dit kan zorgen voor verbetering in de te nemen stappen.

Definitieve rapportage MKB-vriendelijkste gemeente 2018 -Gemeente Bernheze

Bijlagenrapportage MKB-vriendelijkste gemeente 2018 -Gemeente Bernheze