In de Economische visie 2021-2026 van de gemeente Bernheze lees je hoe de gemeente inzet op een vitale economie en een vitale arbeidsmarkt. De gemeente gaat de komende jaren inzetten op zeven speerpunten die voortvloeien uit de economische visie. In het actieprogramma staat een toelichting op deze punten.