Geachte Ondernemer,

Wij nodigen u uit voor de bijeenkomst ‘verduurzamend ondernemerschap in vrijkomende agrarische gebouwen: de CIMBY-aanpak’ op 26 september in de Abdij van Bernheze in Heeswijk-Dinther. Naast het delen van ervaringen vanuit de pilot in Bernheze is er over dit onderwerp ook een bijdrage van gedeputeerde Van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant, wethouder Van Boekel van de gemeente Bernheze en de heer Schutten van AgriFood Capital.

CIMBY
CIMBY staat voor Certainly in My Backyard. Het is de naam van een verduurzamingsmethode die ondernemers helpt om passende oplossingen te vinden voor hun vraagstuk. De naaste omgeving is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Daarom worden onder andere klanten, leveranciers, buren en ‘concullega’s’ gevraagd om in brainstormsessies mee te denken.
Steeds meer agrarische bedrijven beëindigen hun bedrijfsvoering en/of zoeken naar andere economische activiteiten. Wij hebben de CIMBY-aanpak gebruikt voor deze doelgroep in Bernheze. Het project heeft niet alleen een meerwaarde voor de gemeente Bernheze, maar ook voor andere gemeenten in de regio. Net als de provincie verwacht ook AgriFood Capital dat de leerervaringen van dit traject regiobreed benut kunnen worden. De CIMBY-aanpak is begeleid door deskundigen van de Vereniging Tussenheid Brabant en financieel ondersteund door de gemeente Bernheze en AgriFood Capital.

Programma
Aan de pilot hebben vier Bernhezer ondernemers meegedaan. Drie daarvan worden tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd: Dennis Hurkmans en Ezra Leeger met hun plannen om een duurzame whiskystokerij op te zetten, Jeroen en Mandy Verhoeven met hun uitbreidingsplannen van het huidige ‘oneroomhotel’ met drie nieuwe unieke concepten en de familie Buijs met hun idee om de bestaande varkensstal om te vormen tot ontwikkel- en servicecentrum voor een lokale werktuigencoöperatie.

We starten met enkele presentaties om de problematiek te duiden om vervolgens de ondernemers hun ervaringen te laten vertellen. Na een korte pauze is er volop gelegenheid om vragen te stellen en de discussie met elkaar aan te gaan. En natuurlijk horen we ook heel graag hoe u tegen deze problematiek aankijkt en welke mogelijke oplossingen u weet aan te dragen.

Na het officiële gedeelte is er de gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Locatie en tijdstip
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 26 september 2017 in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49 in Heeswijk-Dinther. U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur en we zorgen uiteraard voor soep en broodjes. Het officiële programma start om 18:30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. Daarna is er de gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Aanmelden
Wij ontmoeten u heel graag op deze bijeenkomst. U kunt zich tot en met woensdag 20 september aanmelden bij Jossien Bouter (j.bouter@bernheze.org of via het algemene nummer van de gemeente Bernheze 14 0412). Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met het programma en praktische informatie over de bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

P.A.M. (Peter) van Boekel
Wethouder