Hulp vragen voor een ziekte die je overkomt is niet makkelijk, wel noodzakelijk.
Wij hopen dat de ondernemers van Nistelrode zich laten zien voor Anita.
Bestuur Ondernemersvereniging Nistelrode

INGEZONDEN BRIEF
screenshot_2
Mijn naam is Anita Smeets 47 jaar en woon in Heesch. Sinds 2013 lijd ik aan de progressieve vorm van MS, hierdoor ga ik steeds achteruit en ben ik steeds meer afhankelijk van rolstoel en scootmobiel mijn vooruitzichten zijn dan ook niet rooskleurig.

Om de ziekte te kunnen stoppen moet ik voor stamceltherapie naar Pamplona in Spanje echter moet ik dit zelf betalen.

Samen met vrienden en kennissen hebben wij een stichting opgezet om het geld (80.000 euro) bij elkaar te krijgen. Wij hopen dat wij de lokale middenstand achter ons krijgen voor donatie’s en/of acties te organiseren. De Heesche ondernemers pakken dit gelukkig ook al op en krijg zo steeds meer bekendheid. Acties die nu al worden georganiseerd zijn; opbrengst Glühwein op de kerstmarkt, lege flessenactie’s en Bingo op 9 maart in het Tunneke (hiervoor zijn wij nog op zoek naar ondernemers die cadeaus sponsoren).

Wij zijn samen een gemeente en daarom hoop ik ook op medewerking van de ondernemers van Nistelrode. Voor meer informatie kijk op www.keepanitawalking.nl
Alvast super bedankt en samen staan wij sterk.

Anita Smeets, 0412-856327 | 06-20646375