BERNHEZE – De gemeente en het WerkgeversServicePunt (WSP) hebben een bijeenkomst georganiseerd voor de samenwerkende ondernemersverenigingen Bernheze (SOB). Doel was om ondernemers te laten zien wat de mogelijkheden zijn om werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt meer te laten participeren.

“Er liggen namelijk heel veel kansen” zegt wethouder Rien Wijdeven. “Ondernemers geven aan dat er schaarste is aan arbeidskrachten maar er zijn nog steeds werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die graag willen participeren. Met dit initiatief proberen we om vraag en aanbod te koppelen.”

Bedrijfsbezoeken
De ondernemers hebben ervaren hoe het Werkgevers Service Punt (WSP) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar een baan. Onderwerpen als sociaal ondernemen, het samenbrengen van vraag en aanbod, scholing en subsidies kwamen aan bod. Ook zijn er twee bedrijfsbezoeken gehouden bij lokale ondernemers die ervaring hebben met het in dienst nemen van deze doelgroep.

Op zijn plaats
Het eerste bedrijfsbezoek vond plaats bij Houthandel Van der Heijden – Buitenleven. Jochem van der Heijden: “Het WSP komt met een ‘open’ verhaal. Zij hebben al meerdere personen via deze weg in dienst genomen. Het is belangrijk dat iemand echt op zijn plaats zit. Zo is er bij ons iemand als chauffeur binnengekomen, maar zit nu veel gelukkiger in zijn rol van magazijnmedewerker.”

Het tweede bezoek was bij Van Munster Recyclers. Jan van Munster: “Wij hebben met tevredenheid al meer dan 10 procent van het personeelsbestand ingevuld via soortgelijke sociale trajecten.”

Meer informatie
Ondernemers met een specifieke zoekvraag kunnen terecht op de www.talentuitnoordoostbrabant.nl, waar ze kandidaten kunnen vinden. Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen bij Marco Groenen, via het Publiekscentrum van de gemeente Bernheze; telefoonnummer 0412-458888

Bericht overgenomen uit DeMooiBernhezeKrant van 12 juni 2019