Woensdag 17 april aanstaande vindt er een informatiebijeenkomst plaats in CC De Pas in Heesch over de aanpak asbest daken. Lees hieronder de uitnodiging. In de eerste instantie is deze uitnodiging alleen voor agrarische ondernemers in Bernheze maar natuurlijk is iedereen welkom op de informatieavond!

Heesch, 8 april 2019

Beste heer/mevrouw, (agrarisch) ondernemer in Bernheze,

U ontvangt deze niet op naam gestelde brief omdat volgens onze milieugegevens op dit adres een (agrarisch) bedrijf gevestigd is. Bent u de (mede)eigenaar van dit bedrijf dan is deze brief voor u bestemd.
De kans is namelijk groot dat op een of meerdere bedrijfsgebouwen, gebouwd vóór 1993, een asbesthoudend dak ligt. Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De rijksoverheid heeft dit besloten. Als duurzame gemeente zien we graag zo snel mogelijk een asbestdakenvrij Bernheze. Daarom nodig ik u graag uit voor een informatiebijeenkomst om u hierover meer te vertellen.
Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 april vanaf 19.30 uur in CC De Pas in Heesch.

Daar vertellen de gemeente en enkele andere instanties u meer over:
– Het belang van het tijdig vervangen van een asbesthoudend dak
– Hoe u een asbesthoudend dak duurzaam kunt laten verwijderen en welke keuzes u daarbij kunt maken
– De mogelijkheid om een nieuw dak tegelijk te voorzien van zonnepanelen
– De mogelijkheid om niet uitsluitend het dak te vervangen maar, met name voor stoppende boeren, ook tot sloop van leegkomende stallen over te gaan
– Wie u daarbij kunnen helpen (bedrijven, adviseurs)
– De fiscale mogelijkheden van bedrijven voor dit soort investeringen.

De bijeenkomst is niet bedoeld voor particulieren. Voor particulieren spelen ook andere afwegingen een rol. Bovendien vindt met name hierover nu discussie plaats in de Eerste Kamer. Die discussie wachten we af voordat we als gemeente daarmee aan de slag gaan.

Het asbestdakenverbod
Asbest werd in het verleden veel gebruikt in en op gebouwen. Al een aantal jaren weten we dat asbest ook risico’s met zich meebrengt. Daarom zijn asbestdaken na 2024 verboden. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van uw asbesthoudend dak. Bovendien gelden strenge eisen aan de verwijdering.

Samenwerking tussen veel partijen
Om succesvol te zijn in het vervangen van asbestdaken, mogelijk meteen met het leggen van zonnepanelen, of bij het slopen van vastgoed met asbest is een samenwerkingsplatform opgericht. De gemeente werkt hierin samen met de provincie, de Bernhezer Buitenwacht, vertegenwoordigers van de dorpsraden, de lokale ZLTO, de Ondernemersverenigingen in Bernheze en de BECO. Als uitvoerende partij is Asbestschakel Zuid toegevoegd aan dit platform. Deze coöperatie heeft een werkwijze ontwikkeld om voor de ondernemers en (voormalig) agrariërs de gehele asbestaanpak, al dan niet gecombineerd met andere opties, te organiseren en conform alle regels uit te voeren. Dat is efficiënter en goedkoper.

Samen gaan we aan de slag voor een veilige en gezonde leefomgeving in Bernheze!

Met een vriendelijke groet,
Rien Wijdeven,
Wethouder gemeente Bernheze