Het is bijna zover: onze jaarlijkse barbecue!
Jij komt toch ook?
We beginnen de avond om 19.00 uur met onze traditionele lapjes en hapjes op de barbecue. Daarna strijden de mannen tegen de vrouwen in een kort en gezellig ‘Ik hou van Nisseroi’, met onszelf als ondernemers in de hoofdrol. Hoe goed kennen we elkaar…..? Als achterban steunen we natuurlijk onze teamcaptains, want samen weten we meer!

Na dit spektakel maken we er met zijn allen een grandioos feest van. Kom ook meegenieten!
Wanneer:           9 juli 2016
Waar:                   Zaal De Hoefslag
Aanvang:            19.00 uur
Eigen bijdrage: € 15,- per persoon (wordt verrekend via factuur

Geef je snel op: vóór 4 juli via info@ovnistelrode.nl.
Vermeld daarbij of je alleen of met twee personen komt.

Heel graag tot dan!

PR-commissie Ondernemersvereniging Nistelrode