Goed nieuws vanuit Den Haag!

Minister van Engelshoven van OCW heeft onlangs toegezegd om vanaf 2019 extra middelen beschikbaar te stellen voor de zij-instroomsubsidie. De MBO Raad is tevreden met deze toezegging van de minister en gaat er van uit dat vanaf 2019 alle zij-instroomtrajecten in het mbo voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Deze middelen heeft het mbo hard nodig om docententekorten in onder andere de techniek en de zorg aan te pakken. MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: “We vangen hierdoor twee vliegen in één klap: we investeren structureel in een nauwere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk én we pakken op de korte termijn docententekorten aan.”
Ook MKB-Nederland is tevreden met de toezegging van de minister om meer te investeren. Hierdoor worden meer mensen, werkzaam in het bedrijfsleven, gefaciliteerd om geheel of parttime hun kennis en kunde over te brengen als docent in het mbo, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Daarmee vormen zij tevens een brug tussen de culturen van het onderwijs en de arbeidsmarkt.”
Lees hier het hele artikel!
Bron: www.mkb.nl