Hieronder een stukje informatie over de informatieplicht energiebesparing dat van belang is voor ondernemers die niet deelnemen aan het collectief.

‘Informatieplicht energiebesparing uiterlijk 1 juli 2019’
Graag informeren wij u over een wijziging in de Wet Milieubeheer (artikel 2.15) die ook uw bedrijf of instelling treft. Het gaat om het rapporteren van energiebesparende maatregelen aan de overheid , ofwel de ‘Informatieplicht energiebesparing’.

Wat is de Informatieplicht energiebesparing?
Bedrijven dienen de overheid via het eLoket van het RVO te informeren hoe ver ze zijn met het nemen van maatregelen die voortkomen uit de energiebesparingsplicht. Als uitgangspunt voor energiebesparing wordt de Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw sector gebruikt. Door invoering van de ‘Informatieplicht’ kan de overheid informatie gestuurd handhaven i.p.v. dat dit steekproefsgewijs gebeurd.

Voor wie geldt de Informatieplicht energiebesparing?
De energiebesparingsplicht bestaat al sinds 2008. Deze is van toepassing op alle bedrijven die meer dan 50.000kWh en/of 25.000m3 aardgas verbruiken. Er zijn een aantal uitzonderingen zoals bijv. Type C-inrichtingen met een omgevingsvergunning, deze hoeven hier niet aan te voldoen. Wij kijken graag samen met u of deze verplichting ook voor u van toepassing is.

Wat wordt er van mij verwacht?
De energiebesparende maatregelen dienen geïnventariseerd te worden a.d.h.v. de Erkende Maatregelenlijst die voor uw sector van toepassing is. De uitkomsten hiervan dient u te rapporteren via het digitale loket bij het RVO.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Al jaren werken Cinergie en SOB succesvol samen voor het collectief inkopen van energie. Cinergie kan tevens een energie-audit voor u uitvoeren op basis van de Erkende Maatregelenlijst. U ontvangt hiervan een auditrapport en tevens verzorgen zij de rapportage bij het digitaal loket van het RVO voor u.

Daarnaast heeft Cinergie een energieregistratie- en monitorsysteem, welke voor deelnemers aan het inkoopcollectief  kosteloos is. Dat is niet alleen heel nuttig, het is zelfs een Erkende maatregel!

Als u meer informatie of een vrijblijvend informatief gesprek wenst, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Mike Lusthof van Cinergie via 06-53292042 of m.lusthof@cinergie.nl.