In onze regio maakten in de laatste steunperiode nog 403 bedrijven gebruik van de NOW-regeling om werknemers dienst te kunnen houden tijdens de coronacrisis. Daaronder waren 280 bedrijven met minder dan 10 werknemers. Wat te doen nu de steun wegvalt?

‌Het wegvallen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) per 1 oktober kan voor een aantal bedrijven in de regio problemen opleveren.
MKB Eindhoven en partnerorganisaties willen daarom ondernemers met knelpunten op personeelsgebied ondersteunen, bijvoorbeeld bij:

het zoeken van werk voor werknemers die nu mogelijk toch ontslagen moeten worden (bemiddeling van werk naar werk);
het zoeken van financiële mogelijkheden voor bij- of omscholing van werknemers.

Het is belangrijk dat we elkaar blijven steunen nu de overheidssteun grotendeels wegvalt. Denk je dat MKB Eindhoven of een van onze partners iets voor jou kan betekenen? Meld je dan via info@mkbeindhoven.nl! MKB Eindhoven neemt daarna telefonisch contact op om de zaak door te spreken. ‌

Juist nu! Word lid