Nieuwe wetten in 2019 voor ondernemers met personeel

Wat verandert er op 1 januari 2019 voor werkgevers? Van extra geboorteverlof tot een vergoeding bij ongevallen en het minimumloon. Bekijk de drie belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers met personeel.

1. Extra geboorteverlof

Heb jij al gehoord van WIEG? Het is de goed gekozen afkorting van de Wet invoering extra geboorteverlof. Volgens die nieuwe wet hebben je werknemers vanaf 2019 recht op extra vrije dagen na de geboorte van hun kind.

Het gaat om werknemers van wie hun vrouw of vriendin na 1 januari 2019 is bevallen. Zij krijgen recht op een volledige werkweek betaald verlof. Voorheen was dit twee dagen. Je werknemer kan het verlof meteen opnemen na de bevalling of de vrije dagen verspreiden over de eerste vier weken na de geboorte.

In 2020 wordt het geboorteverlof nog verder uitgebreid. Dan mogen werknemers in het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken verlof opnemen. In die periode hoef je hun geen loon te betalen, maar krijgen ze van het UWV een uitkering van 70 procent van hun loon.

2. Vergoeding bij ongeval

Als jouw bedrijf aansprakelijk is voor een situatie waardoor iemand overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt, moet je een vergoeding betalen aan (de naasten van) deze persoon. Dat staat in de nieuwe Wet vergoeding affectieschade.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval. Als een van je werknemers een ongeluk krijgt doordat jij niet hebt gezorgd voor veilige werkomstandigheden, kun jij aansprakelijk worden gesteld.

De vergoeding die je dan moet betalen is afhankelijk van de situatie en bedraagt tussen 12.500 en 20.000 euro. Bekijk een overzicht van de bedragen per situatie.3

3. Nieuw minimumloon

Het minimumloon wordt aangepast op 1 januari 2019. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen (vanaf 22 jaar) stijgt iets. Bij een volledig dienstverband gaat het om 1.615,80 euro bruto per maand. Het minimumjeugdloon stijgt ook iets.

Meer nieuwe wetten op: www.ondernemenmetpersoneel.nl