Gezocht: 20 ondernemers – 20% energiebesparing – 20 maanden

De gemeente Bernheze heeft een sterke focus op duurzaamheid richting ondernemers. Dit jaar geven we duurzaamheid wederom extra aandacht, nadat we in 2018 via diverse projecten energiebesparing en het opwekken van duurzame energie stimuleerden. We zoeken daarom nu 20 ondernemers die samen met ons de uitdaging van 20% energiebesparing binnen 20 maanden willen aangaan. In de loop van dit jaar organiseren wij een Ondernemersbijeenkomst Duurzame Energie waarin wij hierover meer informatie geven.

Zon op bedrijven

In 2018 begeleidde de gemeente diverse ondernemers op hun weg naar duurzame energie in de vorm van zonnepanelen. Onder de noemer ‘Zon op Bedrijven’ werd hiervoor gebruik gemaakt van de SDE+ subsidie. Tevens leverden we aan een aantal ondernemers een integraal energieadvies dat succesvol werd uitgevoerd.

Ondernemersbijeenkomst duurzame energie

In 2020 gaan we verder op deze ingeslagen weg. Tijdens een Ondernemersbijeenkomst Duurzame Energie (datum nader te bepalen) praten wij u graag bij over nieuwe initiatieven, projecten en mogelijkheden en zullen we stilstaan bij het activiteitenbesluit en de verantwoordingsplicht. U kunt zich tijdens deze bijeenkomst ook aanmelden voor onze 2020 uitdaging waarbij wij met 20 ondernemers in 20 maanden tijd minimaal 20% energiebesparing willen realiseren. Houd onze website en social media in de gaten voor meer nieuws over de bijeenkomst en de uitdaging.

Nu al aanmelden? Stuur dan een e-mail naar gemeente@bernheze.org.