Misschien niet iets wat direct Nistelrodese ondernemers betreft maar zeker interessant om te lezen; Heesch West.

Het plan Heesch West is in de volgende fase: het ontwerpbestemmingsplan. Dit is op 3 juni samen met de aanvulling op de milieueffectrapportage gepubliceerd. De terinzagelegging start op 10 juni. In de regio is een grote behoefte aan bedrijventerreinen. De beschikbare locaties zijn schaars en de vraag is groot. Heesch West wordt ontwikkeld om een impuls te geven aan werkgelegenheid en de regionale economie te versterken.

Lees meer….