Veghel – 6 april 2017 was een heugelijke dag voor IVS Dosing Technology! Frank Dielissen: “Ons bedrijf heeft van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland het octrooibewijs verkregen voor het door IVS ontwikkelde doseerconcept van de POWLI AC en POWLI EZ.”

Het innovatieve POWLI AC concept zorgt ervoor dat onder andere coccidiostatica op het einde van de productielijn worden toegevoegd waardoor er geen versleping meer is in het proces tussen de menger en coater. Daardoor zijn er geen spoelcharges meer nodig bij wisseling van coccidiostatica. Dit geeft een zeer grote kostenbesparing voor de mengvoederproducent.

Ontwikkeling en bouw

In 2014 is IVS gestart met de ontwikkeling en het bouwen van een apparaat voor de vervaardiging van een geconcentreerd vloeibaar additief: de POWLI EZ. Deze versie wordt nu gebruikt in diverse landen voor de vervaardiging van een vloeibaar enzym waarbij het enzym wordt aangeleverd in een geconcentreerde droge vorm. Vanuit deze variant werd ons de vraag gesteld of we ook coccidiostatica konden doseren met de POWLI.

Analyse door Nutricontrol

Voor deze toepassing heeft de R&D-afdeling van IVS het concept van de POWLI AC ontworpen en ontwikkeld. Op de Eurotier in Hannover in november 2016 werd deze innovatie voor het eerst getoond aan de mengvoederwereld. Na uitvoerige POWLI AC testen en analyse van de eindresultaten op basis van versleping/Q10 test/homogeniteit door Nutricontrol in Veghel, voldoet de POWLI AC volledig aan de verwachtingen.

POWLI AC bij Feed Design Lab

De POWLI AC staat vanaf begin 2017 werkend opgesteld bij het Feed Design Lab in Wanssum, het internationale innovatiecentrum voor de mengvoederindustrie. We zijn dan ook uitermate trots op het eindresultaat van de POWLI AC en POWLI EZ. Op beide concepten is een octrooi verkregen.

Over IVS Dosing Technology

Al meer dan 30 jaar ontwikkeld IVS duurzame en innovatieve maatwerkoplossingen op het gebied van doseersystemen voor vloeistoffen en stoom in voornamelijk de mengvoederindustrie. Het ontwikkelen van nieuwe systemen en toepassingen is maatwerk en mensenwerk. Samen met een eigen technische dienst en gespecialiseerde partners zorgt IVS voor maximaal rendement van een productieproces.