Buurtavond met ‘Broer van Gestel’

Over de Nisseroise middenstand in de jaren vijftig

Op woensdag 8 januari 2020 organiseert HKK Nistelvorst  een buurtavond. We hebben ons lid Broer van Gestel opnieuw bereid gevonden om deze avond in te willen vullen. In de lezing zullen foto’s gepresenteerd worden over de middenstand in de jaren vijftig van de vorige eeuw en de situatie zoals die op dit moment is. Broer zal op zijn eigen ludieke manier daar zijn verhalen bij vertellen. Bij vele foto’s heeft Broer ook nog wel een leuke anekdote.

Samen met Henk Geurts zijn de foto’s geselecteerd. Bij het samenstellen en uitzoeken hiervan  is opvallend hoeveel winkels en bedrijven er inmiddels uit Nistelrode verdwenen zijn.

Als uitzondering op onze overige buurtavonden zijn ook niet leden van harte welkom op deze buurtavond, zij betalen € 3,00 inclusief een kop koffie/thee.

De buurtavond vindt plaats in de heemkamer van HKK de Nistelvorst, Maxend 3 te Nistelrode, aanvang 20.00 uur.