Voor zowel de consumenten als de zakelijke markt scoort ‘BECO | om’ een 10.
De energieleverancier ‘Om | nieuwe energie’ doet geen concessies op levering van duurzaam opgewekte energie. Tegelijkertijd wordt het totale energieaanbod in Nederland slechts mondjesmaat groener. Dat blijkt uit de jaarlijkse Stroomranking van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE.

Hoewel het aanbod voor consumenten langzaam duurzamer wordt, krijgen zakelijke afnemers volop grijze stroom geleverd. De vier organisaties onderzochten voor het zesde jaar op rij de investeringen, inkoop en levering van stroomleveranciers in Nederland en beoordeelden die op duurzaamheid. 

Voor het eerst levert dat naast een consumenten ranking ook een zakelijke ranking op, met een verschillende uitkomst. Voor consumentenstroom krijgen de leveranciers gemiddeld een 6,3. Dat is hetzelfde cijfer als vorig jaar, maar dit jaar scoren twee grote energiebedrijven beter dan voorheen. Daardoor is het particuliere energieaanbod (iets) groener.

Het gemiddelde cijfer op de zakelijke lijst is een bedroevende 4,6. Consumenten worden verleid met reclamespotjes van energiemaatschappijen vol natuur, groene weiden, windmolens en zonnepanelen. Maar tegelijkertijd leveren sommige van diezelfde leveranciers vervuilende grijze stroom aan bedrijven, scholen en ziekenhuizen. Dit zorgt voor een misleidend beeld.

Het gemak waarmee energieleveranciers vervuilende stroom doorschuiven van de particuliere naar de zakelijke markt geeft te denken en legt een grote verantwoordelijkheid bij de zakelijke afnemers. Verduurzaming van energie kan alleen een vlucht nemen zodra ook zakelijke klanten de kansen pakken en eisen gaan stellen aan hun stroomleveranciers.

Op www.bernhezerenergie.nl staat het volledige rapport.