Afsprakenkader verantwoord winkelen en de openbare ruimte