Van Irma Talens, Beleidscoördinator Lokaal Retailbelang, ontvingen we onderstaand bericht

Beste ondernemers,

Het zijn zware tijden voor de retailsector. Sinds woensdag 10 februari is weliswaar een Click & Collect-regeling, waarmee een hele kleine stap richting heropening is gezet; een echte oplossing is het niet voor veel winkeliers. Vanaf de start van het coronavirus, in maart 2020, is de veiligheid door de sector zeer serieus genomen en goed georganiseerd. De retail werd op 16 december 2020 gesloten omdat volgens de routekaart van de overheid de besmettingen in Nederland naar ‘zeer ernstig risiconiveau 4’ gingen. Nu de besmettingen blijven afnemen, pleiten onze landelijk vertegenwoordigers om vanaf 3 maart weer volledig open te mogen volgens de afspraken, die golden vóór de sluiting van 16 december. Dit is en blijft de boodschap voor de politiek en daar zal de komende weken nog zwaarder op ingezet gaan worden.

Hierbij de aangepaste afsprakenkader waarin de afspraken rondom Click en Collect zijn opgenomen.